pirmdiena, 2012. gada 9. janvāris

openssl encrypt and decrypt files

encrypt:
openssl des3 -salt -in file.txt -out file.des3 -pass pass:mypass

decrypt:
openssl des3 -d -salt -in file.des3 -out file.txt -pass pass:mypass

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru